Artist Arni Aromaa hanging a painting

Suur-Helsinki: Arni Aromaa

04.08.2023 klo 07:54
Arni Aromaa on kokenut teollinen muotoilija ja kuvanveistäjä. Aromaalle luova matka paljastaa hänen ainutlaatuisen yhdistelmänsä muotoiluosaamista ja keramiikkakäsityötä.

Suunnittelustudionsa Pentagon Designin perustamisesta lähtien aina hänen syvään kiinnostukseensa saveen ja lasiin, Aromaalle taidekokeilu merkitsee muodon ja materiaalin sulautumista.

Haastattelussa hän kuvailee kiehtovuuttaan keramiikkaan, joka on aina pitänyt erityisen paikan Aromaalle, jo lapsuudesta lähtien. Hän löysi keramiikan uudelleen taiteilijaresidenssissä Kökarissa 2000-luvulla ja perusti lopulta oman työtilan syventyäkseen käsityöhön entistä enemmän. Keramiikan vetovoima piilee sen ennalta-arvaamattomassa luonteessa, jossa tarkka suunnittelu kantaa vain tiettyyn pisteeseen asti ja lopullisia tuloksia ei voi täysin hallita. Teollisen muotoilun taustalta tulevana Aromaa yhdistää rakenteellisia muotoja samalla kun nauttii materiaalin orgaanisista muodoista ja vapaudesta. Viime vuosikymmenen aikana hänen kiinnostuksensa on laajentunut lasin ja keramiikan vuorovaikutukseen, tarkkaillen niiden muuntavia muutoksia uunissa.

Aromaan Magic Pond -reliefeissä näkyy selvästi hänen työnsä lasin ja keramiikan sulautumisessa. Käyttäen muotoiltua pohjaa lasille hän tasapainottaa tarkasti sen kutistumista vahvalla ja kiiltävällä massalla. Tuloksena syntyvät taideteokset luodaan yksittäisinä töinä, mutta niitä kerätään usein asiakkaiden toimesta, jotka luovat omia järjestelyjään seinille.

Henkilökohtaisen työtilansa lisäksi Aromaa on olennainen osa Studio Savea -keramiikkastudiota, joka edistää yhteistyötä ja luovuutta noin 20 taiteilijan kesken. Jaetut uunit ja ideoiden vaihto luovat elinvoimaisen taideyhteisön Roihupellon taidekorttelissa. Aromaalle Konstrundaniin osallistuminen on ollut palkitseva kokemus, joka antaa hänelle suoran kontaktin vierailijoiden kanssa ja arvokasta palautetta, joka ruokkii hänen taiteellista työtään.

Konstrundanin vierailijat voivat odottaa kokemaan läpileikkaus Aromaan työstä. Hänen tavallisten teostensa lisäksi heillä on mahdollisuus tutustua ainutlaatuisiin näytepaloihin, jotka eivät ole saatavilla gallerioissa – tilaisuus hankkia uniikkeja luomuksia, jotka ilmentävät hänen taiteellista visiotaan.

Kuva: Anni Koskinen

Frida Gullichsen