KONSTRUNDAN 2020 LYCKADES ÖVER FÖRVÄNTAN!

Under veckoslutet lö-sö 12–13.9 ordnades den trettonde Konstrundan i Finland. Närmare 300 konstnärer, konsthantverkare och formgivare öppnade sina dörrar för allmänheten och bjöd besökarna på samtal och diskussioner, arbetsuppvisningar och energigivande upplevelser.

Tack till såväl alla deltagare som till alla besökare. Årets Konstrunda hade total över 15 200 besökare!

Läs mer...


konstens fredag 11.9.2020

”Kunglig för en dag” 
- gratis konstuppgift för alla lågstadier i Finland


I år presenterar Konstrundan ett nytt koncept för Konstens fredag: vi har beställt en film med en konstpedagogisk uppgift för barn i lågstadieålder. Filmen erbjuds till alla lågstadier i vårt land, i såväl svenskspråkiga som finskspråkiga skolor. Årets uppgift, Kunglig för en dag, lanseras på Konstens fredag 11.9.2020 men kommer sedan att ligga kvar på Konstrundans hemsida och Facebook, så att den kan utföras också senare.

Läs mera...


Nästan 300 konstnärer, hantverkare och formgivare deltar i Konstrundan 2020

I år går Konstrundan av stapeln under andra veckoslutet i september, lö-sö 12-13.9.2020. Då öppnar nästan 300 professionella konstnärer, hantverkare och formgivare dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.

På våra ateljésidor ser du vilka som finns i din närhet och du kan enkelt planera din egen Konstrunda!

Till ateljésidan...


 

vad är konstrundan?

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som ordnats årligen sedan 2008. Konstrundan ordnades i början främst i de tvåspråkiga regionerna men intresset har ökat under de senaste åren. År 2019 hade evenemanget deltagare från Eckerö i väst till Kuopio i öst och från Raseborg i syd till Enare i norr samt i städer som t.ex. Tammerfors, S:t Michel och Uleåborg.

Deltagarantalet har varierat under åren men det rör sig kring tvåhundra professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare, som öppnar dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Det centrala målet är att skapa möten mellan de kreativa aktörerna och besökarna.

År 2020 ordnas Konstrundan under veckoslutet 12-13.9. Som en del av Konstrundanveckoslutet ordnas Konstens fredag den 11.9 – en programhelhet med hantverks- och konstverkstäder för barn.

Till arkivet...


INSTAGRAM @KONSTRUNDAN

kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ge respons.

för deltagare

Deltar du i Konstrundan? Här hittar du viktig information, trycksaker, logo och annat du kan behöva.

press

Här kan du ladda ner pressbilder och läsa våra pressmeddelanden. 

ARRANGÖR/JÄRJESTÄJÄ

Åbolands hantverk rf / Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

HELSINGFORS/HELSINKI

Ida Taavitsainen
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com
 

VÄSTRA NYLAND/LÄNSI-UUSIMAA

Jani A. Purhonen
044 277 9613
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND/ITÄ-UUSIMAA

 Leena Stolzmann
leena.stolzmann(a)gmail.com
0400 880 526

ÅLAND/AHVENANMAA

Leila Cromwell Morgan Lönnroth
konstrundan.aland(a)gmail.com

ÖSTERBOTTEN/POHJANMAA

Christa Friberg
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com
050 555 7507

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjeemme