21. Annika Brandt - Artborg 35

Annika Brandt "Skapandets glädje"Annika Brandt / Artborg 35 arbetsrummetAnnika Brandt / Artborg 35 / Målningar, teckningar och grafikAnnika Brandt "Flying high" 40x30cm, monotypi 2020Annika Brandt Urval skisser, 2019-2020

Gatuadress

Pilvilinnavägen 2 Pilvilinnantie
04130 Sibbo / Sipoo

Telefon

050 550 5558

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Den inneboende skaparglädjen driver mitt eget konstnärskap. Den konstnärliga processen lever vidare under arbetets gång. Utgångsläget från skiss kan förnimmas men börjar oftast leva sitt eget liv utanför skissboken, vidare ut i något
ännu icke skönjbart. I den här stunden spelar faktiskt val av teknik och material en viss roll. Genom olika val önskar
jag mig kunna påverka verkets mångfacetterade budskap.

Arbetar gärna med oljefärger på duk, då färgerna har en betydande roll. Akryl som medium, då jag önskar ett snabbare tempo i mitt skapande. Grafikens olika tekniker lämpar sig då jag önskar stilla mitt sinne, då ett uppenbart behov
av total koncentration infinner sig.

Under det året som gått har jag märkt mig bygga upp större tematiska helheter. Forskar djupare i ett tema, fortsätter
med det, lägger verken åt sidan då jag känner att temat i sig självt börjar kännas - tråkigt. Fortsätter någon annan dag, låter tankarna vila tills andan faller på och temat igen känns intressant att vidare utforska.

Deltagandet i Konstrundan ger mångsidiga möjligheter: att träffa härliga besökare, föra diskussioner om så väl
konsten, konstnärskapet som om livet, allting som ger så mycket i det annars rätt så ensamma arbetet.
Konstrundan som evenemang sammanför även oss konstnärer i Artborg 35 till en konstnärsgemenskap med gemensamma mål. Att arbeta tillsammans för att evenemanget skall lyckas på allra bästa sätt, bygger upp en fin
känsla av samhörighet, för konsten, i alla dess olika former.

Program under Konstrundan

Vi är flera konstnärer med öppna ateljéer i Artborg 35,
välkomna och träffa oss alla.

www.annikabrandt.com