ANSÖK TILL KONSTRUNDAN 20.1–20.2.2023! 

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN TILL 20.2.2023

Ansökan till Konstrundan 2023 (2-3.9.2023) fylls i elektroniskt via länken nedan. 

Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden, dvs 20.1-20.2.2023.

Vi tar inte i år emot gruppansökningar, alla som vill ansöka skall göra det med en egen ansökan. I ansökningsblanketten finns en punkt där du kan meddela om du ingår i något kollektiv etc.

År 2023 har vi infört en anmälningsavgift på 20 € för att täcka en del av de administrativa kostnaderna för Konstrundan. Avgiften återbetalas inte. Kolla att du uppfyller kriterierna för att delta i Konstrundan samt fyll noggrant i din anmälning innan du betalar avgiften.

Kriterierna för att bli antagen är att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare. Med yrkesverksam anses här att

  • du har adekvat utbildning inom ditt eget område eller erfarenhet som motsvarar adekvat utbildning och att
  • du är aktiv inom din bransch, t.ex. som företagare på hel- eller deltid.
  • Med ”aktiv” avses att du har kontinuerlig verksamhet med t.ex. försäljning och regelbundna utställningar eller motsvarande evenemang.

Urvalskriterierna för år 2023 i sin helhet kan du läsa här.

 

FÖRBERED FÖLJANDE INNAN DU ÖPPNAR ANSÖKAN:

  • En text på max 500 tecken om dig själv och din verksamhet samt hur du planerar presentera dig och ditt arbete under Konstrundan i jag-form. Texterna måste fyllas i på ett språk men du får gärna fylla i fälten på svenska, finska och engelska.
     
  • Din CV / meritförteckning lämnas in endast på ett språk. Beskriv tydligt din utbildning och erfarenhet.
     
  • Fem bilder vars längre sida inte får överskrida 2040 pixlar. Välj den bild som kommer till tidningen med omsorg. Välj nya bilder som visar vad du arbetar med nu – då får besökaren en riktig bild av vad du presenterar under Konstrundan. De bilder du laddar upp bör du ha rättigheter till, då vi av utrymmesbrist inte har möjlighet att ange fotografen i vårt material.

Kom ihåg att juryn som går igenom ansökningarna inte känner till din verksamhet och presentera dig väl både i bild och text!

FÖRDELAR MED ATT DELTA I KONSTRUNDAN

Som deltagare erbjuds man positiv synlighet. Du får en egen profil på www.konstrundan.fi och du presenteras i Konstrundan-tidningen. Tidningens upplaga är över 120 000 ex. Du får också gratis marknadsföringsmaterial.

Under Konstrundanveckoslutet får du nya kunder och intressanta diskussioner och möten med besökarna.

År 2022 räknade vi totalt över 28 000 besökare under Konstrundanveckoslutet, i medeltal hade varje besökspunkt över 60 besökare.

Konstrundan ger dig synlighet i hela landet!