Ansökan till Konstrundan 2023 har nu stängt för i år.
Tack för alla ansökningar!

FÖRDELAR MED ATT DELTA I KONSTRUNDAN

Som deltagare erbjuds man positiv synlighet. Du får en egen profil på www.konstrundan.fi och du presenteras i Konstrundan-tidningen. Tidningens upplaga är över 120 000 ex. Du får också gratis marknadsföringsmaterial.

Under Konstrundanveckoslutet får du nya kunder och intressanta diskussioner och möten med besökarna.

År 2022 räknade vi totalt över 28 000 besökare under Konstrundanveckoslutet, i medeltal hade varje besökspunkt över 60 besökare.

Konstrundan ger dig synlighet i hela landet!