Östra Nyland

Prova på att göra grafik, till exempel monotypier, på Grafikverkstaden i Konstfabriken i Borgå.

Helsingfors

Arbetsdemonstration för metallgrafik hos Susanna Suikkari på Björnholmen.