Öppna ateljéer i hela finland

Konstrundan är ett öppna ateljéer -evenemang som ordnas varje år det andra veckoslutet i september. Evenemanget är kostnadsfritt både för besökarna och deltagarna som öppnar sina dörrar.

Välkommen på besök i det kreativa rummet!

Du har möjlighet att träffa konstnärer, konsthantverkare och formgivare runtom i Finland. De flesta deltagarna finns i de tvåspråkiga kustområdena och på Åland, men det finns deltagare också i Birkaland, Tavastland, S:t Michel och i Lappland.

Sari Nikolas ateljé i Kyrkslätt, Konstrundan 2018. Foto: Annabelle Antas.

 

 

Varför en konstrunda?

Den första konstrundan ordnades 2008 som en del av Svenska Kulturfondens 100-årsjubileumsprogram. Idén kom från konstrundorna med långa anor i Sverige och Åbolands hantverk rf har varit arrangör ända från början.

Från att ha varit ett svenskspråkigt evenemang med drygt 80 besökspunkter längs kusten och på Åland har Konstrundan utvecklats till ett flerspråkigt evenemang med cirka 230 besökspunkter i hela Finland. Efterfrågan på ett öppna ateljéer evenemang är enorm, både bland besökare och aktörer.

Värdefulla möten

Mötet mellan besökare och konstnär, konsthantverkare och formgivare är avslappnat och kravlöst på Konstrundan. Ateljéerna fylls av intressanta diskussioner och kreativa stunder. På Konstrundan kan en också köpa konst och produkter direkt från tillverkaren helt utan mellanhänder.


Konstens fredag i Pargas 2017. Foto: Henrik Zoom.

Kringprogram

Det ordnas en hel del program kring Konstrundan, både för besökare och deltagare. Deltagarna erbjuder ofta arbetsdemonstrationer eller småskaliga verkstäder för besökarna. Besökarna får också delta i ett konstnadsfritt lotteri genom att fylla i en lott i varje ateljé de besöker. Konstrundan köper vinsterna av deltagarna och de presenteras här på hemsidan och i tidningen.

Delta i lotteriet eller prova på olika tekniker hos deltagarna.

konstens fredag

Fredagen innnan Konstrundanhelgen ordnas det Konstens fredag. Under Konstens fredag erbjuds barn och unga konstpedagogiskt program så som verkstäder av olika slag. Verkstäderna dras av konstnärer, hantverkare, formgivare samt pedagoger och planeras i samråd med regionkontakterna.

för deltagare

Programmet för deltagarna varierar från år till år. Det har ordnats seminarier, samutställningar och mingelkvällar både före och efter Konstrundanhelgen. Ett bestående program är ateljérundturer för inbjudna gäster. Gästerna är aktörer inom konst- och kulturfältet.


Organisation

Konstrundans strategi 2019-2024 [PDF]
Utvärderingsrapport 2019 [PDF]


 

ARRANGÖR/JÄRJESTÄJÄ

Åbolands hantverk rf / Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

HELSINGFORS/HELSINKI

Ida Taavitsainen
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com
 

VÄSTRA NYLAND/LÄNSI-UUSIMAA

Jani A. Purhonen
044 277 9613
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND/ITÄ-UUSIMAA

 Leena Stolzmann
leena.stolzmann(a)gmail.com
0400 880 526

ÅLAND/AHVENANMAA

Leila Cromwell Morgan Lönnroth
konstrundan.aland(a)gmail.com

ÖSTERBOTTEN/POHJANMAA

Christa Friberg
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com
050 555 7507

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjeemme